Laila vil gjere «gamlebutikken» til ein møteplass for folk igjen