15 prosent har opplevd brannfarlige situasjoner med grillen