Familiebedrifta opplever god utvikling – flyttar til større lokale

foto