Meir enn dobla omsetninga i fjor og har nyleg ferdigstilt si største kontrakt noko sinne

foto