Meiner det er for dyrt å ligge her: Føreslår rabatt for dei som høyrer til i kommunen

foto