Eldre mann gav vekk eigedom i gåve til slektning – retten måtte avgjere om dette gjekk riktig for seg

foto