Nasjonale aktørar stiller seg bak lokal teknologi: – Den kan spele ei sentral rolle i dagens situasjon i Europa