Er ferdig med etterforskinga av politikarane sine pendlarbustadar

foto