Skipsdesignar slått konkurs – har halde på i nesten 40 år

foto