Skilt blei tatt av vinden like ved gang- og sykkelveg

foto