Har slakta torsk fra dette anlegget for første gang

foto