Kom til einigheit med grunneigarar: – Det var gi og ta frå begge partar