– Jeg kan ikke se at det er tvil verken om hva som er vedtatt eller at det er gyldig vedtatt

foto