Den nye leiinga legg ut på sin første tur saman – besøker ordførarkommunar

foto