– At regjeringen legger fram disse anslagene uten å følge opp med avbøtende tiltak er uhørt

foto