Matlaging førte til utrykning til leilighetsbygg

foto