Gamle fiskebuder og Firda Canning i Måløy nevnes som mulige asylmottak med plass til inntil 1.000 personer.

– Det er et positivt signal som har kommet fra Vågsøy som har fortalt at de har bygg som kan være aktuelle, sier fylkesberedskapssjef i Sogn og Fjordane, Haavard Stensland til Fjordenes Tidende.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er på jakt etter bygg som kan huse inntil 1.000 asylsøkere i en akuttfase. Fylkesberedskapssjefen har bedt kommunene om en tilbakemelding om hva som finnes av aktuell bygg rundt om i Sogn og Fjordane. Da svarfristen gikk ut mandag denne uken var Vågsøy én av få kommuner som har signalisert at de kan ha aktuelle lokaler.

EMY Fish og Firda Canning

– Vi har en del større industribygg som står ubenyttet i Måløy av typen eldre fiskemottak i betong, skrev rådmann Knut-Ove Leite i en e-post til fylkesberedskapssjefen denne uken. Han nevner EMY Fish-buda på 9.000 kvadratmeter, som Fiskerimuseet ønsker å overta, som aktuelt.

– Både dette og tidligere Firda Canning (3.700 kvadratmetter bebygget areal) sine lokaler har i stor grad store produksjonsrom slik at det må være mulig å dele av innvendig gjennom bruk av telt som jeg har sett i lignende tilfeller, skriver Leite.

Han mener at Måløy, som by, også har anledning for raskt å få opp matproduksjon til asylsøkerne gjennom etablerte cateringfirma på stedet.

Kortsiktige opphold

I Høyanger og Årdal står også større bygg tommye, men begge kommunene har gitt klar beskjed om at de ikke ønsker å gjøre byggene om til asylmottak da de har andre planer for byggene. Leikanger har også et bygg som kan være aktuelt.

– Vi snakker her om akuttinnkvartering og asylsøkere som skal bo her i inntil en uke. Det betyr at det vil være store logistikkutfordringer. Mange skal fraktes i buss og da vil kanskje bygg i Sogn og Fjordane uansett bli ansett som mindre aktuelle, sier Stensland.

Han forklarer at DSB i første omgang er på jakt etter to bygg i Norge, men at behovet kan bli større etter hvert. Stensland forventer at byggene vil være operative i god tid før jul.