Som del av det landsomfattande tilsynet med kommunane sitt arbeid med meldingar og tilbakemelding til meldar, har Fylkesmannen invitert fleire kommunar til å delta i eigenvurdering av barneverns-tenesta.

Dette skriv Fylkesmannen på si nettside.