Trygg Trafikk minner om hvor viktig det er å gi barn en trygg og god skolevei. 60.000 seksåringer hadde denne uka sine første skoledager. Skal de få en trygg skolevei må kommunene engasjere seg, men også skolene og foreldrene må samarbeide, mener Trygg Trafikk.Kommunene har et ansvar for barnas sikkerhet på vei til og fra skolen. Det ansvaret deler de med foreldrene.

– Det er viktig at skolene etablerer en god dialog med foreldrene om skoleveien og trafikksikkerhet i nærområdet, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

Sandberg minner om at kravene til skolenes trafikkopplæring er klare:

– Etter 4. trinn skal elevene kunne følge trafikkreglene for fotgjengere og syklister. Etter 7. trinn skal barna kunne praktisere trygg bruk av sykkel. Det krever at skolene og foreldrene sammen engasjerer seg, og tenker trafikkopplæring og sikkerhet fra første skoledag, sier hun.