Nyheten om at EMY Fish-buda og de tidligere Firda Canning-lokalene var nevnt som mulige bygg til å huse asylsøkere kom overraskende på huseierne.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er på jakt etter bygg som kan huse inntil 1.000 asylsøkere i en akuttfase.

Fylkesberedskapssjefen har bedt kommunene om en tilbakemelding om hva som finnes av aktuell bygg rundt om i Sogn og Fjordane.

Da svarfristen gikk ut mandag denne uken var Vågsøy én av få kommuner som har signalisert at de kan ha aktuelle lokaler. Rådmann Knut Ove Leite har meldt tilbake at EMY Fish-buda og de gamle lokalene til Firda Canning kan være aktuelle lokaler.

- Jeg som huseier er fullstendig ukjent med dette. Det kom som en stor overaskelse og jeg trodde først det var en aprilspøk, sier medeier Magnus Strand i EMY Eiendom.

- Hva tenker du om at kommunen har meldt tilbake til fylkesmannen om aktuelle bygg uten å kontakte huseier?

- Ingen kommentar, svarer Strand.

Ulf Einar Lem, som er medeier i Firda Canning Co. A/S, bekrefter at heller ikke de ble kontaktet på forhånd. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

I første omgang er man på jakt etter to bygg i Norge som kan huse inntil 1.000 asylsøkere i opptil én uke. Med utgangspunkt i blant annet logistikkutfordringene antar fylkesberedskapssjef Haavard Stensland at bygg i Sogn og Fjordane vil være lite aktuelle.