Oppkjøpet vil auke omsetnaden til 800 millionar

foto