– Utfordringene blir de samme som vi har hatt tidligere

foto