I forbindelse med utgivelsen av «Arvegull» oppdaget kirkekontoret i Kalvåg en skrivefeil i dåpsboken.

Boken blir gitt ut til foreldre i forbindelse med døpingen av barnet, og det var sekretær Gerda Frøyen ved kirkekontoret i Kalvåg som oppdaget feilen.

I boken sto det nemlig «Faddere var» i stedet for «Faddere er».

– Sekretæren tok dermed kontakt med forlaget og sa at det egentlig burde ha stått «Faddere er», for faddere er man hele livet, forteller prest Fridleif Lydersen.

Da det nye opplaget av dåpsboken kom ut, hadde opplaget rettet dette.