Selje kommune har søkt fylkeskommunen om tillatelse til å forskuttere regulering av fv. 620 mellom Sandvik og Kjøde.

Den vil trolig bli behandlet av fylkespolitikerne i november, ifølge Gunn Sande (Sp).

Kommunestyrerepresentant Anfinn Sjåstad (Frp) har kjempet for en opprustning av strekningen.

Søknaden baseres på et kommunestyrevedtak fra juni.