Mener det pågår en svertekampanje mot partiet om eiendomsskatten

foto