Lokalpolitikere og kommuneledelsen fra Vågsøy og Flora hadde invitert til folkemøte for å presentere intensjonsavtalen som partene sluttførte forhandlingene om tidligere på dagen (Les avtalen i sin helhet her).

Etter at arrangørene fylte på med flere sitteplasser presset det seg til slutt inn nærmere 150 personer i kommunestyresalen.

Møtet varte i drøye to timer der den fremforhandlede avtalen ble presentert innledningsvis. Den siste timen var satt av til innspill og spørsmål fra salen og en rekke tilhengere og motstandere av den nye kommunen fikk lagt fram sitt syn.

Andre saker