Vogntoget måtte vente til lasta var nedkjølt igjen og fiskevatnet slutta å renne ut

foto