– Er det rett at slike selskap skal senke ei skodde av usemje over ein kommune?

foto