Niendeklassingane skal finne ut kva folket ønsker seg i eit nytt hotell

foto