Har fått fart på elevtalet – søker om utviding av skulen

foto