Fortsatt god lønnsomhet i fiskeflåten, men større variasjon

foto