«Svaret til fiskeriministeren verkar ikkje truverdig»

foto