– Det handlar om å trygge dei lokale arbeidsplassane våre

foto