Karianne og utvalet skal bestemme om linja får bestå: – Søkartal betyr mest

foto