Kven tek utfordringa med å stille på liste for nye Vågsøy eller ein Kinn kommune som held fram? Vi har spurt