Vil vite kva som blir gjort for å sikre nye brannstasjonar innan fristen: – Brannfolk har 20 prosent høgare kreftrisiko

foto