Riksrevisjonen presenterte tidligere i år ein rapport der dei slo fast at 30 dødsfall i trafikken årleg skuldast dårleg vedlikehald av veg. I ei pressemelding seier NAF-rådgjevar Jan Harry Svendsen det bør vere ei klar oppmoding til styresmaktene om å gjere noko med fylkesvegane, som skal vere dei farlegaste vegane me har. Det er også desse vegane som ofte er skuleveg i distrikta. NAFs trafikantbarometer for 2023 viser også at ein av fire foreldre i dei større byane er bekymra for skulevegen til ungane, medan talet for distrikta og dei små byane er ein av tre.

– Dette er for høgt og dette er tal vi ikkje kan leve med. Vi skylder å gi barna våre ein trygg og sikker skuleveg. I desse tider er det skulestart og mange barn får sitt første møte med å ferdast åleine i trafikken. Derfor må vi auke forståinga for kva som skal til for å gjere skulevegen trygg, seier Svendsen.

Ver ein rollemodell

Han minner om at når 1. klassingane no inntek skulevegen, set det også store krav til bilistar og motorsyklistar. Svendsen oppmodar sjåførane til å sette ned farten der du veit det ferdast barn og å køyre forsiktig. Ungar er ofte impulsstyrde og kan springe ut i vegen utan å sjå seg for. Dei greier heller ikkje å bedømme fart og avstand slik som vaksne.

– Tenk på at du er ein rollemodell. Dersom du tek snarvegen på skrå over vegen 100 meter før gangfeltet, vil barnet ditt gjere det same når dei skal over vegen. Dei følgjer etter det vi vaksne gjer. Derfor er det viktig at vi som foreldre går føre med eit godt eksempel. Berekn god tid, både dersom du køyrer barna til skulen og dersom du følgjer dei til fots eller på sykkel, forklarer NAF-rådgivaren.

Der det finst dropp-soner for å sleppe av barna som blir køyrde til skulen tilrår NAF å bruke desse. Då kan barna gå det siste stykket til fots, og du er med å avgrense trafikken rundt skulen.

(©NPK)