Ungane i barnehagen har fått eit heilt nytt uteområde