Får det unike og ekte i bygda skine godt nok? Anita meiner ein må legge til rette for det