No får også folk i bygdene rom til å gjennomføre dei store seremoniane på livssynsnøytral grunn

foto