Tok eit oppgjer med påstandar om bufferskule og regionsenter