Sarah med klar tale på vegner av ungdom: – Forslaget er ikkje til det beste for Nordfjord