Har framleis ledige studieplassar på fleire skular

foto