Ville ha tilsettingsstopp i den krevjande kommuneøkonomien, men forslaget fall

foto