Ove er i redningslaget som dro til Tokagjelet for å bidra i leteaksjonen