Peikar på alternativ plassering av næringsområde og djupvasskai