Hagen: – Prosessen er vanskelig, men nødvendig. Flertallet ønsker at spørsmålet avklares raskt

foto