Vegtrafikksentralen Vest meldte fredag kveld at ei av dei to ferjene som til vanleg trafikkerar sambandet Anda-Lote på E39 var teken ut av drift.

Allereie kl. 19.23 meldte Fjord1 at begge ferjene igjen var operative.