Har du observert dette? Ber folk om hjelp til å «jakte» på hamnespy

foto