Kiosksuksessen gav meirsmak: No går dei «all in» for eit betre tilbod til fleire bygder

foto